symposium

Symposium Perspectief op diversiteit

Immigratie en integratie worden op dit moment door Nederlanders gezien als de grootste maatschappelijke uitdagingen in ons land. Zowel voor wetenschappelijk onderzoek als beleid is de vraag ‘hoe om te gaan met diversiteit’ prangender dan ooit. Deze conferentie heeft als doel om de perspectieven van wetenschappers en ervaringen en inzichten van professionals (onderwijs, beleid, organisaties)…

Read more