Seminars & Events

1 June 2016
14:00 - 18:00
Academiegebouw Utrecht

Symposium Perspectief op diversiteit

cropped-header-symposium-2.jpg

Immigratie en integratie worden op dit moment door Nederlanders gezien als de grootste maatschappelijke uitdagingen in ons land. Zowel voor wetenschappelijk onderzoek als beleid is de vraag ‘hoe om te gaan met diversiteit’ prangender dan ooit. Deze conferentie heeft als doel om de perspectieven van wetenschappers en ervaringen en inzichten van professionals (onderwijs, beleid, organisaties) bij elkaar te brengen. Wat kunnen we van elkaar leren als het gaat om het stimuleren van divers talent in het onderwijs en op de arbeidsmarkt, en wat betreft het tegengaan van discriminatie en polarisatie in de samenleving?

Programma en aanmelden