Symposium: Perspectief op diversiteit

Op 1 juni jl. vond in het academiegebouw te Utrecht het symposium “Perspectief op Diversiteit” plaats. Het doel van de middag was om de verbinding te zoeken tussen wetenschappers, het beleidsveld en professionals, rondom het brede thema van etnische diversiteit in de Nederlandse samenleving. Wat kunnen we van elkaar leren als het gaat om het stimuleren van divers talent in het onderwijs en op de arbeidsmarkt, en wat betreft het tegengaan van discriminatie en polarisatie in de samenleving?

In een volle Belle van Zuylenzaal vertelde Maykel Verkuyten (Director van Ercomer) over de lange geschiedenis van onderzoek naar diversiteit bij Ercomer – we vieren bijna ons 25-jarig bestaan! Daarna gaven drie onderzoekers van Ercomer een korte presentatie over thema’s diversiteit in de klas, discriminatie op de arbeidsmarkt, en religieuze diversiteit en nationale identificatie.

In kleinere workshops werd de rest van de middag besteed aan het identificeren van kansen en knelpunten met betrekking tot diversiteit in klassen, op de werkvloer en in de samenleving als geheel. Dit leidde tot zeer levendige discussies, die ook tijdens de borrel nog doorliepen.

Uit elke workshop is een lijst met suggesties voor beleid en wetenschap voortgekomen. Deze suggesties worden gebundeld en zullen als handvat dienen voor het verder ontwikkelen van maatschappijrelevant onderzoek bij Ercomer. Daarnaast kunnen ook beleidsmakers met deze suggesties aan de slag – de lijst wordt dan ook teruggekoppeld aan alle deelnemers.

We danken alle bezoekers voor hun deelname aan deze constructieve middag!

Symposium Perspectief op diversiteit Symposium Perspectief op diversiteit Symposium Perspectief op diversiteit Symposium Perspectief op diversiteit Symposium Perspectief op diversiteit Symposium Perspectief op diversiteit Symposium Perspectief op diversiteit Symposium Perspectief op diversiteit