news

New Ercomer research on compliance with Corona rules

Nederlands bericht zie beneden

 

Worried about coronavirus? Tell each other about it! – Social networks can promote compliance with coronavirus measures

Birthdays, garden parties, drinks: most corona infections currently take place in the private sphere. Yet our social networks can also help to prevent further spread of the virus. This summer, Ercomer researchers conducted research into how people comply with the corona rules and what role social networks play in this. The research report shows that people comply better with the measures if they see that people in their direct network are also doing this. In addition, we follow the rules more closely if we think our friends, relatives, neighbors or colleagues expect this from everyone. This knowledge can help design effective (government) strategies to prevent further spread of the virus. So are you worried about corona? Then tell each other!

Want to know more? Please follow this link.

 

Corona in de ban? Zeg het elkaar dan! – Sociale netwerken kunnen de naleving van coronavirusmaatregelen bevorderen

Verjaardagen, tuinfeestjes, borrels: de meeste coronabesmettingen vinden op dit moment in de privésfeer plaats. Toch kunnen onze sociale netwerken juist ook helpen om verdere verspreiding van het virus te voorkomen. Ercomer onderzoekers deden deze zomer onderzoek naar hoe mensen de corona-regels naleven en welke rol sociale netwerken hierin spelen. Het onderzoeksrapport laat zien dat mensen zich beter aan de maatregelen houden als ze zien dat mensen in hun directe netwerk dit ook doen. Bovendien volgen we de regels nauwkeuriger als we denken dat onze vrienden, familieleden, buren of collega’s dit van iedereen verwachten. Die kennis kan helpen bij het ontwerpen van effectieve (overheids)strategieën om verdere verspreiding van het virus te voorkomen. Dus corona in de ban? Zeg het elkaar dan!

Lees hier meer!