news

3 May 2018
Ministerie van Onderwijs

Kennislunch: Weerbare kinderen met gelijke kansen

Wat kan beleid betekenen voor de weerbaarheid van kinderen en jongeren? Hoe kan de school bijdragen aan levensgeluk en het gevoel erbij te horen? Welke extra uitdagingen komen kinderen met een migratie-achtergrond hierin tegen? Hoe kunnen we de didactische en sociaal-emotionele gezondheid van deze kinderen stimuleren? En wat kunnen we leren van het beleid in Canada?

 

Onderwijs is belangrijk om je thuis te voelen en zorgt voor vaardigheden om samen te leven en samen te werken. Hierbij ervaren kinderen met een migratie-achtergrond meer tegenslagen zoals sociaal economische achterstand, taalbarrières en het zoeken naar een nieuwe identiteit. Van de 15- jarigen in OECD landen is ongeveer 1 op de 4 geboren in een ander land of heeft minstens één ouder die in een ander land is geboren. Deze kinderen hebben sneller de neiging om onder te presteren op school. Maar of het goed gaat met een kind lees je niet alleen af aan de schoolprestaties. Net zo belangrijk voor de weerbaarheid zijn het gevoel erbij te horen, hun levensgeluk, het gevoel het schoolwerk aan te kunnen in plaats van faalangstig te zijn en de leermotivatie.

 

Özge Bilgili is assistant professor aan de Universiteit Utrecht en onderzoeker bij de directie Onderwijs & Vaardigheden van de OECD in Parijs. Ze heeft onderzocht hoe het beleid van Canada rekening houdt met de weerbaarheid van kinderen met een migratie-achtergrond. Op dit moment onderzoekt ze hoe we het onderwijs en beleid voor deze kinderen in Nederland vormgeven. Tijdens de Kennislunch vertelt ze waar beleid rekening mee kan houden om de weerbaarheid en gelijke kansen van kinderen te vergroten.